Naken på nettet

Deling av nakenbilder er ikke uvanlig. Les mer om hvorfor ungdom deler nakenbilder, og se våre tips til hvordan du kan ta praten!

Både unge og voksne tar nakenbilder av seg selv og hverandre. Selv om en stor andel aldri deler slike bilder med andre, er det også mange som synes at nakenbilder, eller «nudes», er en normal del av en flørt og en naturlig del av et kjæresteforhold. Det vanligste er å dele bilder én til én med noen man stoler på, med en klar avtale om at bildene ikke skal vises til andre. Problemet oppstår når tilliten brytes og bildene deles videre med andre enn de var ment for. Mange er ikke klar over at regler for personvern og samtykke gjelder like mye på nett som i den fysiske verden, og at det å dele egne eller andres nakenbilder kan få store konsekvenser både for den avbildede og den som har videresendt.

Nakenbilder og -filmer kan deles og videresendes på mange måter, og det som vises, vil alltid bli tolket og oppfattet på ulike måter. For den som opplever at et bilde blir delt uten samtykke, kan konsekvensene uansett være store. Mange unge føler sterk skam, skyld og maktesløshet når bilder eller filmklipp deles med andre enn de var ment for. Det vil også oppleves som et grovt tillitsbrudd at en eller flere personer i ens nære krets har bidratt til å dele bilder eller filmer, og dermed ikke er til å stole på. I noen situasjoner inngår bildedeling i mobbing, og det som skjer på nettet, flyter over i mobbing og krenkelser i klasserommet og i omgangskretsen. I grove tilfeller kan delingen føre til alvorlige skadevirkninger som må bearbeides med profesjonell hjelp.

Hvorfor deles nakenbilder?

For best å kunne forebygge at nakenbilder deles uten samtykke, er det viktig å lytte til og interessere seg for hva de unge selv føler om bildedeling. Mange voksne synes det er vanskelig å forstå at barn og unge deler så mye av livet sitt via bilder og film. Sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat legger opp til at bilder skal deles så enkelt og raskt som mulig, og unge sender like gjerne en «snap» som en tekstmelding for å fortelle hva de har gjort. Mange unge har et helt annet syn enn voksne på hva som er naturlig å dele, og hvem det er greit å dele med. Å dele et bilde av seg selv i ny bikini kan for mange være like naturlig som å sende et bilde av hva de spiste til middag.

Unge kan ha mange grunner til å filme seg selv og kroppen sin. Det kan handle om at de ønsker å vise nærhet og tillit til en kjæreste. Det kan dreie seg om at de øver på å se seg selv som seksuelle vesener, eller at de ønsker å bli sett av andre og få komplimenter. Som voksen er det særlig viktig å være klar over at i noen tilfeller kan barn og unge bli presset eller manipulert. I svært alvorlige tilfeller kan nakenbilder bli brukt som pressmiddel for å få sex.

Man kan også spørre seg hvorfor det er noen som vil dele et bilde eller en film av en naken klassekamerat, vel vitende om at den det gjelder, vil oppleve det som sterkt krenkende. Igjen kan det være en rekke grunner til at barn og unge deler bilder uten samtykke. Det kan være at de synes det er morsomt og ikke tenker seg om. Eller kanskje de vil være først ute med å dele noe som vil gi gjengen noe spennende å snakke om. Det kan også være en måte å skaffe seg status og anerkjennelse i en gruppe, og i endel tilfeller kan unge oppleve sterkt press fra venner om å dele. Det skjer også at bilder havner på avveie når barn og unge deler passord med hverandre. I noen situasjoner handler delingen om hevn eller om en konflikt som har bygget seg opp, og bilder deles for å skade eller mobbe andre.

FAKTA: Bildedeling
I Barn og medier-undersøkelsen til Medietilsynet fra 2018 kommer det frem at drøyt én av ti barn og unge mellom 13 og 16 år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året. Tre av ti jenter som har gjort dette, oppgir at de har følt seg presset til å gjøre det. Én av ti jenter og gutter har sendt nakenbilder til en ukjent mottaker. Fire av ti unge i 15–16-årsalderen har videresendt bilder og videoer av andre uten at disse har sagt ja til det. Dette er en økning fra tidligere år.

Ta praten

Hvordan kan vi som voksne forebygge at nakenbilder blir delt uten samtykke? For det første må vi lære barna våre – fra tidlig alder – hva som kan være konsekvenser av å dele bilder og informasjon på nettet. Det er viktig å ha et kritisk forhold til hvem man legger til som kontakter i sosiale medier, og hvem man deler bilder med. Vær tydelig på at det kan være vanskelig å få bilder slettet i etterkant. Samtidig skal de unge kjenne rettighetene sine og vite at de faktisk har krav på at andre spør dem om lov eller ber om samtykke til å dele bilder og filmer av dem.

Det er én ting å være naken eller lett påkledd på et bilde. Det er noe helt annet når noen deler bildet eller legger det ut på nettet uten at man har gitt tillatelse. Noe av det mest krenkende ved å få delt et nakenbilde er at en annen har videresendt noe så privat og intimt uten å spørre. Forståelsen av samtykke bør sitte i ryggmargen: Når man ikke klart og tydelig har gitt noen annen lov til å videresende et bilde av seg selv, har ingen andre rett til å videresende det.

Snakk med barna om deres eget ansvar

Det er vanlig praksis i dagens ungdomskultur at alle typer bilder deles. Retten til samtykke er ofte ikke uttalt blant de unge, og mange opplever det som vanskelig og rart å spørre om lov til å dele et bilde. Samtidig forventer de likevel at andre unge forstår hva som er greit og ikke greit å dele.

Som voksne har vi et viktig oppdrageransvar i å gjøre barn og unge bevisste på hva slags bilder de etterspør og deler, og hvilket ansvar de har for ikke å dele bilder uten samtykke. Ikke minst er det viktig at de kjenner til hva straffeloven sier. Mange er ikke klar over at det verken er lov å ha eller å spre seksuelle bilder av noen under 18 år. Mye deling skjer som følge av mas og press, og unge bør lære at de har et ansvar for ikke å sette andre i en vanskelig situasjon ved å be dem om nakenbilder.

Deling av nakenbilder uten samtykke er straffbart, og å få noe slikt på rullebladet kan blant annet føre til at man senere i livet utelukkes fra å jobbe med barn og unge. Flere unge har de siste årene blitt tiltalt og dømt for å dele nakenbilder av andre. Som voksen har du gode muligheter til å forebygge skadelig deling med konsekvenser for alle de involverte.

Eksempler på spørsmål du kan stille:

 • Hvorfor tror du ungdom deler nakenbilder?
 • Kjenner du noen som har delt bilder?
 • Hva kan være bra med å dele nakenbilder? Hva får man igjen for det?
 • Hva kan være konsekvensene?
 • Er det forskjellige konsekvenser for gutter og jenter når bilder spres?
 • Hvorfor tror du det er slik, og hva kan man gjøre med det?
 • Har du blitt spurt om å dele nakenbilder?
 • Synes du det er greit eller ubehagelig å få spørsmål om å dele bilder?
 • Er det vanskelig å si nei?
 • Har du spurt andre om å få bilder?
 • Er det greit å spørre andre om å sende nakenbilder?
 • Hva er forskjellen på å spørre og mase?
 • Tror du det er lett å gi etter for mas?
 • Er det lett å gi etter for gruppepress om å videresende andres bilder?
 • Hva kan skje hvis du deler et nakenbilde av noen som ikke ønsker det?
 • Hvilket ansvar har du om noen videresender et nakenbilde til deg?
 • Når spør du andre om samtykke til å dele bilder og filmer av dem?
 • Har du opplevd at noen spurte om samtykke til å dele et bilde av deg?
 • Hvordan opplevde du å bli spurt?
 • Hvordan opplever andre å bli spurt?
 • Er det mulig å fjerne bilder på nettet? Hva kan man gjøre hvis et bilde blir spredt?

Vis at du kan gjøre feil
Mange barn og unge som har fått nakenbilder spredt, er redde for å fortelle det til foreldrene. Det kan være fordi de er flaue og ikke vil at foreldrene skal se bildene, men også fordi de er skamfulle og føler skyld over det som har skjedd.

Som forelder kan du gjøre det lettere for barnet ditt å fortelle deg om slike opplevelser ved å skape et hjem der det er rom for å gjøre feil. Snakk om at alle gjør feil, og at en feil er en erfaring du trenger for å utvikle deg. By gjerne på egne erfaringer fra ungdom og voksenliv der du selv har tatt dårlige avgjørelser. Det viktigste budskapet du kan gi, er at barnet ditt kan komme til deg når det føler seg utrygg eller bekymret.

Utforsk de andre temaene