Ses offline?

En undervisningsressurs om ungdom, seksualitet og relasjoner på nettet

Til deg som jobber på ungdomsskolen og videregående skole!

Denne undervisningsressursen handler om hvordan ungdom kommuniserer med hverandre på nett og sosiale medier, og hvordan ungdom både påvirker og påvirkes. Først og fremst handler det om kjærlighet, relasjoner og seksualitet – temaer som er veldig viktige for ungdom.

Mål for undervisningen er at elevene skal:

  • Lære kritisk tenkning knyttet til deling av innhold på nett.
  • Reflektere rundt og få respekt for egne og andres grenser.
  • Vite hva et entusiastisk samtykke er.
  • Øve på ulike situasjoner og handlingsalternativer, slik at de kan bli rustet til å håndtere farer på nettet.

Undervisningsressursen er et verktøy for å styrke elevenes medvirkning i skolens arbeid for å fremme elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø. Øvelsene kan brukes for å arbeide med ulike kompetansemål i fagene, norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag – og passer godt til arbeid med de tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap».

Lykke til!

Hilsen Redd Barnas skoleteam

Dette er nettressurs og en revidert versjon av heftet «Ses offline? Metodehefte om unge, sex og internett». Det er ikke laget en egen papirutgave. Arbeid med revidering og utvikling av teknisk løsning er finansiert av Stiftelsen Dam.

Tekst: Marianne Støle-Nilsen
Design: Benedikte Torgersen