– Ikke lurt å bekymre seg for mye

Etter koronapandemien blir det viktig å kartlegge hvordan Covid‑19 har påvirket barns helse i Norge, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. 

Foto av gutt i klasserom.

«De fleste barn har håndtert pandemien bra, men det har vært et vanskelig år for mange barn.»

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør

Foto av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Helsedirektoratet

Foto: Helsedirektoratet

Mareritt-året 2020 er snart over og i enden av tunellen lyser vaksinen. Nakstad erkjenner at året har vært svært vanskelig for mange barn, men sier likevel:  

– Mange av de tingene man er mest redd for, skjer aldri, og personlig tror jeg ikke det er lurt å bekymre seg for mye for ting man ikke kan gjøre noe med. 

Yngre har slitt mest 

Det er ikke første gang, og blir ikke siste, at et virus sprer seg på jordkloden og forårsaker sykdom og død blant mennesker. Og frykt, bekymringer og vonde tanker. 

De yngre har slitt mer enn eldre under pandemien, og de sliter mer jo lengre den varer, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion. 

En av dem som har forsøkt å forklare myndighetenes tiltak for store og små har vært assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Suveren på tillit og troverdighet. Når Espen snakker, lytter folket.  

De yngre har slitt mer enn eldre under pandemien, og de sliter mer jo lengre den varer, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion. 

Negativt for mange

En av Norges travleste, og mest synlige, menn dette spesielle året, sier dette til Redd Barna: 

– De fleste barn har håndtert pandemien bra, men det har vært et vanskelig år for mange barn. Både hjemmeskole i vinter og andre smittevernbegrensninger har rammet mange barn og unge, dessverre. 

Han sier at framtidig forskning vil kartlegge mer nøyaktig hva konsekvensene for barn og unge er blitt. 

– Men i det korte perspektivet har det nok vært negativt for mange, sier han. 

Globale utfordringer 

Rostrup Nakstad er nevø av tidligere president i Leger uten Grenser, legen Morten Rostrup, og deler mye av onkelens interesse for globale spørsmål.  

– Vi har hatt mange diskusjoner om globale utfordringer, og jeg tror vi ser ganske likt på de fleste tingene, sier han. 

Han påpeker at pandemien har rammet hardere i mange andre land enn Norge.  

– Økonomisk resesjon og økt arbeidsledighet vil prege mange land i 2021 og kanskje lenger.  

Enda vanskeligere blir det for fattigere land å reise seg. De vil trenge hjelp av det internasjonale samfunnet å komme seg gjennom krisen. Her må Norge spille en rolle, mener han. 

Vil styrke WHO 

– Norge har en lang tradisjon som bidragsyter internasjonalt, ikke minst på helseområdet. Personlig håper jeg at WHO vil bli styrket de neste årene slik at man kan møte nye helsekriser på en bedre og mer koordinert måte enn man gjorde i denne pandemien, sier han. 

Hvem som bør stå først i køen for de første vaksinene sier han at andre må svare på. Men:  

– Det er mange perspektiver som er viktige i en pandemi. Ikke minst at utviklingsland får tilgang til vaksiner og at folkehelsearbeidet i de samme landene kan fortsette.  

– Hva tror du framtiden vil bringe i form av nye pandemier og virusspredning? 

 – SARS-CoV-2-viruset er antagelig mer smittsomt, og gir åpenbart mer alvorlig sykdom, enn influensa i en befolkning uten immunitet. Men det finnes virussykdommer med et pandemisk potensial som er langt mer alvorlige.  

Ikke bekymre seg unødig 

Og her er vi tilbake til utgangspunktet. For hvordan skal barn i Norge forholde seg til denne skumle framtidsvisjonen?  

– Her er det viktig at barn – og voksne – ikke bekymrer seg unødig for ting man ikke kan gjøre noe med, mener Rostrup Nakstad. 

– Jeg tror barn skal slippe å gå rundt og bekymre seg over ting som kan skje i framtiden, avslutter han. 

Illustrasjon av 2020 med triste emojier.
Illustrasjon av 2020 med et sitat av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad som sier: Det er ikke lurt å bekymre seg for mye for ting man ikke kan gjøre noe med.
Illustrasjon av 2021 med en blid emoji med solbriller på.
Foto av en skoleklasse som forlater et klasserom.